Blog

[Problem solving] Kỹ thuật phân tích Pareto

Pareto là gì? Sử dụng Quy tắc 80:20 để Ưu tiên Hãy tưởng tượng, bạn vừa bước vào vai trò mới là người đứng đầu bộ phận. Không có gì ngạc nhiên khi bạn chuẩn bị đối mặt với một…