Category Tuyển dụng

KẾ TOÁN NỘI BỘ

Vị trí công việc: Kế toán nội bộ Phòng ban: Phòng kế toán VAI TRÒ & MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: Thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức…