Category Tuyển dụng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí công việc: Kế toán trưởng Phòng ban: Phòng kế toán – tài chính VAI TRÒ & MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: Thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin…