Hr vs turnover

HR vs Turnover rate – Cuộc chiến không cân sức!!!

**Tỉ lệ thôi việc (turnover rate)** là tỉ lệ số lao động nghỉ việc trên số lao động tuyển bình quân trong một năm, quý hoặc tháng nhằm đo lường tốc độ thay đổi nhân viên.

📍Phần trăm tỷ lệ nhảy việc nói lên điều gì?

      **< 3%**: Tỷ lệ này cho thấy mọi thứ ở công ty dường như đều ổn. Lãnh đạo có thể thay đổi lại một số cách ứng xử, giao tiếp với nhân viên hoặc cách làm việc, giao việc,…

      **3 – 5%**: Tỷ lệ này chưa có nhiều lo ngại. Lỗi nhiều là ở hệ thống lương. 

     ** 5 – 8%**: Ngoài 2 vấn đề là sếp và lương thì vấn đề về các cơ hội thăng tiến có ảnh hưởng lớn với tỉ lệ turnover rate.

    **  8 – 10%**: Tỷ lệ cảnh báo. Công ty đang gặp vấn đề về văn hóa doanh nghiệp. Có thể xem xét lại các hoạt động nhân sự hay các phúc lợi của công ty.

      **>10%**: Ngoài những yếu tố trên, rất có khả năng bị các yếu tố bên ngoài tác tác động như bị ảnh hưởng từ người thân hay xu hướng nhảy việc của toàn ngành.

📍 Vậy làm sao để giảm được tỉ lệ này?

Nguồn: sưu tầm