KẾ TOÁN NỘI BỘ

Vị trí công việc: Kế toán nội bộ

Phòng ban: Phòng kế toán

VAI TRÒ & MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Qua đó theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp và tổng hợp các kết quả bằng các bản báo cáo kế toán.

Là bộ phận chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn vốn, tài sản cho sự vận hành, phát triển của công ty. 

CÔNG VIỆC CHÍNH

 • Lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi, quản lý tiền, sổ theo dõi, quản lý luồng tiền qua quỹ.
 • Lập chứng từ xuất – nhập và nhập – xuất hàng căn cứ vào chứng tư ghi sổ theo dõi, quản lý luồng hàng qua kho lên báo cáo nhập xuất tồn hàng.
 • Lập uỷ nhiệm chi và séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ theo dõi luồng tiền thông qua ngân hàng cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng, đồng thời quản lý tiền tại ngân hàng.
 • Lập đề nghị, hoàn ứng, ứng tiền và thanh toán, căn cứ vào chứng từ mở sổ theo dõi những khoản tạm ứng thanh toán và đối chiếu công nợ.
 • Soạn thảo và quản lý hợp đồng lao động. Xây dựng Quy chế lương và cách tính tiền lương và thanh toán lương, quản lý, theo dõi BHXH, BHYT, BHTN.
 • Lập hoá đơn hoá đơn, lập chứng từ bán hàng, đồng thời tổng hợp doanh thu bán hàng báo cáo bán hàng.
 • Căn cứ hoá đơn bán hàng, chứng từ bán hàng, kế toán tổng hợp lên công nợ phải thu và phải trả, cũng như việc lập kế hoạch thu nợ, giãn nợ và kỹ năng đòi nợ, giãn nợ.
 • Lập và quản lý báo cáo thuế quý, năm.
 • Phân loại chứng từ, phân tích chứng từ và cập nhật thông tin theo ngày lên báo cáo, lập báo cáo, đồng thời tiến hành phân tích số liệu cho ý kiến với ban quản lý tài chính hoặc kế toán trưởng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
 2. Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
 3. Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
 4. Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
 5. Sử dụng thành thạo excel
 6. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán là một lợi thế: Misa, Fast, Bravo..

QUYỀN HẠN

 • Được quyền sử dụng các công cụ, phương tiện, hệ thống , nguồn tài nguyên có sẵn của Công ty để phục vụ tốt nhất công việc mình được giao;
 • Được quyền tham gia các khóa đào tạo nội bộ tại công ty.
 • Được quyền đề xuất sáng kiến, ý tưởng với ban lãnh đạo công ty. Giúp công ty phát triển mạnh mẽ.
 • Được tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ bên ngoài với hỗ trợ giảm học phí 50% theo quy chế, tiêu chuẩn quỹ đào tạo và phát triển công ty tại thời điểm đó. Sau khi được lãnh đạo đồng ý, có bài thu hoạch và kế hoạch ứng dụng sau khóa học.
 • Được quyền chủ động quyết định tình huống khẩn cấp trong phạm vi quyền và trách nhiệm được giao việc. Tự chịu hoàn toàn về hậu quả xảy ra.
 • Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, số liệu cần thiết cho công tác kế toán, kiểm tra, thanh tra của Phòng hoặc Cơ quan hữu quan. Những người có nhiệm vụ lập, ký duyệt hoặc cung cấp các tài liệu, chứng liệu phục vụ cho việc ghi chép, hạch toán, lập báo cáo kế toán phải chịu trách nhiệm về những sai sót, không xác thực, không đúng qui định, không rõ ràng, không hợp lệ, không đúng hạn của tài liệu cung cấp.
 • Được quyền từ chối việc lập, ký hoặc duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu không phù hợp với pháp luật hiện hành .

THỜI GIAN LÀM VIỆC

 • Từ thứ 2 đến thứ 7, chủ nhật nghỉ
 • Sáng từ 8h30 – 12h, chiều 13h – 17h30

QUYỀN LỢI

 • Mức lương gross: 11 triệu – 13 triệu
 • Thưởng tháng 13
 • Du lịch hàng năm cùng công ty
 • Ký HĐLĐ, BHXH, BHYT, BHTN… theo luật định

Gửi CV ứng tuyển vào email: [email protected]

Tiêu đề thư: [Vị Trí Ứng Tuyển] – Họ Tên